Wat als je het communicatieproces op de werkvloer verbetert?

Goede communicatie is de basis van iedere goede relatie. Dus ook op de werkvloer. Tussen collega’s, vanuit de organisatie en naar de klanten. Goed communiceren is essentieel voor de sfeer op de werkvloer en van groot belang voor de productiviteit van de organisatie.

Communiceren is daarbij meer dan alleen het zenden en ontvangen van informatie. Het gaat om de betekenis die aan een boodschap wordt gegeven. Want begrijpen de betrokkenen elkaar? Als collega’s elkaar begrijpen, maakt dit het samenwerken leuker en efficiënter en zorgt het voor meer motivatie, betrokkenheid en positieve resultaten. Als klanten zich begrepen voelen, geloven ze erin dat jij hen als organisatie kan helpen hun probleem op te lossen. Door goed te communiceren gaan de productiviteit en sfeer omhoog en worden klanten beter bediend.

Communicatie verbeteren is voor ieder bedrijf belangrijk
Een goede communicatie heeft dus grote gevlogen voor de werksfeer en de bedrijfsresultaten. En dat is goed om te weten! Er zijn namelijk voldoende manieren om de communicatie op de werkvloer te verbeteren. Want ook al is goed communiceren een talent, het is voor een deel ook aan te leren. Een aantal tips voor organisaties om het communicatieproces te verbeteren:

1: Wees duidelijk over hoe je wilt dat de communicatie verloopt
Kijk hoe medewerkers, teamleden, leidinggevenden, klanten en relaties met elkaar communiceren. Op zowel geschreven als gesproken vlak. Bepaal ook hoe je wilt dat er wordt gecommuniceerd. Waar zijn punten voor verbeteringen noodzakelijk? Vraag je medewerkers om input; zij hebben een andere kijk op zaken en daarnaast creëer je draagvlak door hen erbij te betrekken.

2: Laat medewerkers in contact komen met elkaar
Zorg ervoor dat iedereen op de werkvloer benaderbaar is. Toegankelijkheid en transparantie bevorderen een positieve manier van communiceren en maakt het gemakkelijk om informatie en kennis te delen. Dit kan het ontstaan van miscommunicaties en conflicten voorkomen.

3: Leer medewerkers een productieve manier van communiceren aan
Communicatie gaat over luisteren en spreken. Zorg ervoor dat de medewerkers kunnen luisteren, beschikken over de juiste communicatieve vaardigheden, een positieve inslag hanteren en communiceren op een concrete manier.

4: Benut de juiste communicatiemiddelen effectief
Zet op de juiste momenten de juiste communicatiemiddelen in. Hoe communiceer je het beste met die ene collega, op welke manier bereik je al je medewerkers optimaal en wanneer voelt je klant zich begrepen en gewaardeerd? Bepaal wanneer welk communicatiemiddel het meest effectief is.

5: Laat het communicatieproces van jouw organisatie onder de loep nemen
Als je geen tijd hebt om zelf de communicatie te verbeteren of verwacht dat er weerstand kan ontstaan, besteed het verbeteren van de communicatie dan uit. Door het communicatieproces binnen je organisatie onder de loep te nemen, zet ik de juiste begeleiding en ondersteuning voor je in, zodat er met plezier binnen en met je organisatie wordt (samen)gewerkt.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]