Consulent in communicatie en gedrag

Goede communicatie en de juiste interactie, helpt je verder. Als burger en als organisatie. Ik geef professioneel, praktisch en deskundig advies aan cliënten en aan organisaties voor het veranderen en verbeteren van communicatie en gedrag.

Door systemisch te kijken naar een situatie, achterhaal ik wat er speelt en wat van invloed is op het (probleem)gedrag. Van daaruit adviseer en begeleid ik over wat het beste kan worden gedaan om patronen te doorbreken en uit een (vastgelopen) situatie te komen.

Advies en ondersteuning aan cliënten
Ik bied (preventieve) ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of psychiatrische problematiek. Door de situatie te observeren en verbanden te leggen, ga ik op zoek naar verklaringen voor een vastgelopen situatie. Vanuit een coachende en ondersteunende rol, informeer en adviseer ik over zaken op alle leefgebieden. Dit om de cliënt zo zelfstandig mogelijk weer verder te kunnen laten gaan.

Advies en ondersteuning aan organisaties
Organisaties communiceren met personeelsleden, (potentiële) klanten, samenwerkende partijen. Als organisatie wil je dat jouw boodschap wordt begrepen en er een interactie plaatsvindt. Storytelling helpt daarbij. Het is een sterk middel om complexe zaken op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen en heeft impact op hoe de lezer iets beleeft. Ik voeg emotie en betekenis toe aan feiten, cijfers en ervaringen en zet succesverhalen om in een story die jouw doelgroep aanspreekt. Zo creëer ik verbinding en vertrouwen en zorg ik voor verandering in gedrag.