Wat als je het communicatieproces op de werkvloer verbetert?

Goede communicatie is de basis van iedere goede relatie. Dus ook op de werkvloer. Tussen collega’s, vanuit de organisatie en naar de klanten. Goed communiceren is essentieel voor de sfeer op de werkvloer en van groot belang voor de productiviteit van de organisatie.

Communiceren is daarbij meer dan alleen het zenden en ontvangen van informatie. Het gaat om de betekenis die aan een boodschap wordt gegeven. Want begrijpen de betrokkenen elkaar? Als collega’s elkaar begrijpen, maakt dit het samenwerken leuker en efficiënter en zorgt het voor meer motivatie, betrokkenheid en positieve resultaten. Als klanten zich begrepen voelen, geloven ze erin dat jij hen als organisatie kan helpen hun probleem op te lossen. Door goed te communiceren gaan de productiviteit en sfeer omhoog en worden klanten beter bediend.

Communicatie verbeteren is voor ieder bedrijf belangrijk
Een goede communicatie heeft dus grote gevlogen voor de werksfeer en de bedrijfsresultaten. En dat is goed om te weten! Er zijn namelijk voldoende manieren om de communicatie op de werkvloer te verbeteren. Want ook al is goed communiceren een talent, het is voor een deel ook aan te leren. Een aantal tips voor organisaties om het communicatieproces te verbeteren:

1: Wees duidelijk over hoe je wilt dat de communicatie verloopt
Kijk hoe medewerkers, teamleden, leidinggevenden, klanten en relaties met elkaar communiceren. Op zowel geschreven als gesproken vlak. Bepaal ook hoe je wilt dat er wordt gecommuniceerd. Waar zijn punten voor verbeteringen noodzakelijk? Vraag je medewerkers om input; zij hebben een andere kijk op zaken en daarnaast creëer je draagvlak door hen erbij te betrekken.

2: Laat medewerkers in contact komen met elkaar
Zorg ervoor dat iedereen op de werkvloer benaderbaar is. Toegankelijkheid en transparantie bevorderen een positieve manier van communiceren en maakt het gemakkelijk om informatie en kennis te delen. Dit kan het ontstaan van miscommunicaties en conflicten voorkomen.

3: Leer medewerkers een productieve manier van communiceren aan
Communicatie gaat over luisteren en spreken. Zorg ervoor dat de medewerkers kunnen luisteren, beschikken over de juiste communicatieve vaardigheden, een positieve inslag hanteren en communiceren op een concrete manier.

4: Benut de juiste communicatiemiddelen effectief
Zet op de juiste momenten de juiste communicatiemiddelen in. Hoe communiceer je het beste met die ene collega, op welke manier bereik je al je medewerkers optimaal en wanneer voelt je klant zich begrepen en gewaardeerd? Bepaal wanneer welk communicatiemiddel het meest effectief is.

5: Laat het communicatieproces van jouw organisatie onder de loep nemen
Als je geen tijd hebt om zelf de communicatie te verbeteren of verwacht dat er weerstand kan ontstaan, besteed het verbeteren van de communicatie dan uit. Door het communicatieproces binnen je organisatie onder de loep te nemen, zet ik de juiste begeleiding en ondersteuning voor je in, zodat er met plezier binnen en met je organisatie wordt (samen)gewerkt.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

De 10 karaktertrekken van emotioneel intelligente mensen

Emotionele intelligentie is de mate waarin je je eigen gevoelens én die van anderen herkent, begrijpt en beheerst. Het bepaalt hoe je reageert op situaties. Iemand met een hoge intelligentie kan goed samenwerken, is tevredener over zijn of haar leven en succesvoller in de werkomgeving.

Het verder ontwikkelen van de volgende karaktertrekken, leidt tot een hogere emotionele intelligentie:

1. Empathisch
Je kunt je goed verplaatsen in de gevoelens en situatie van een ander en vraagt je af hoe het komt dat iemand op een bepaalde manier reageert. Je kunt anderen lezen en weet wat hen bezighoudt.

Hoe ontwikkel je dit?
Schrijf op wat jouw gevoelens zijn bij situaties van andere mensen. Bedenk hoe je zelf behandeld zou willen worden als jij in deze situatie terecht zou komen.

2. Zelfbewustzijn
Je kent je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en weet je sterke punten in je voordeel te laten werken. Van fouten probeer je te leren. Je herkent welke stimuli dagelijks op je afkomen en weet je hierop voor te bereiden.

Hoe ontwikkel je dit?
Vraag anderen om feedback en zie deze feedback als een groeimoment. Positief geformuleerde feedback kan je helpen jezelf beter te zien, zodat je je kunt voorbereiden op hoe je omgaat met bepaalde situaties.

3. Nieuwsgierig
Je bent nieuwsgierig en wilt steeds bijleren en jezelf verbeteren. Ook ben je nieuwsgierig naar de mensen om je heen. Je kunt met zowel bekenden als vreemden goed overweg.

Hoe ontwikkel je dit?
Vraag anderen naar de reden waarom ze iets wel of niet doen of hebben gedaan. Toon interesse in het waarom, zonder direct te oordelen.

4. Analyseren
Je herkent je eigen emoties, weet waar ze vandaan komen en kunt ermee omgaan. Iemand confronteren doe je op een rationele manier en tijdens conflicten kun je je eigen gevoelens onder controle houden. Je geeft echt om het leiden van een goed leven en weet chaos te voorkomen.

Hoe ontwikkel je dit?
Stimuleer jezelf in het blijven verbeteren van jezelf. Wees nieuwsgierig en sta open voor nieuwe ideeën.

5. Eigenwaarde
Je vergelijkt jezelf niet met anderen, hebt genoeg zelfspot en weet dat jouw eigenwaarde van binnenuit komt en niet van wat anderen denken of doen. Je gelooft in jezelf en ervaart dat de dingen in je leven er zijn om een reden. Volgens jou komt uiteindelijk alles goed. Zelfs als het niet is op de manier die je in gedachten had.

Hoe ontwikkel je dit?
Wees je bewust van jezelf en trots op wat je doet. Heb er vertrouwen in dat alles goed komt als er iets verkeerd gaat.

6. Overlevingsmechanisme
Je kunt het verschil maken tussen wat je wilt en wat je nodig hebt. Je weet onderscheid te maken tussen de noodzakelijke basisbehoeften en de zaken die je leven luxe geven en aangenamer maken.

Hoe ontwikkel je dit?
Bedenk wat je nodig hebt om te overleven en wat je nodig hebt om een fijn leven te leiden. Bekijk nuchter waar je zonder kunt en herken het verschil tussen essentiële zaken en luxe.

7. Passievol
Je pakt hetgeen je doet vol passie en enthousiasme op en voelt een drive of ambitie voor een onderwerp of iemand. Je enthousiasme en je positieve energie werken aanstekelijk, waardoor je ook andere mensen makkelijk weet mee te nemen en inspireren.

Hoe ontwikkel je dit?
Toon je enthousiasme naar anderen door te vertellen over mogelijkheden en kansen. Kijk samen naar oplossingen en zet door wanneer het even tegen zit.

8. Optimistisch
Je bekijkt het leven positief en denkt na over hoe je positieve punten nog beter kunt maken. Negatieve gedachten weet je te onderscheiden van feiten en om te zetten naar gedachten die je verder helpen.

Hoe ontwikkel je dit?
Kies ervoor om constructief te denken. Bekijk een positieve gebeurtenis als iets waarop je zelf invloed hebt gehad. Gebeurt er iets negatiefs, schrijf dit dan toe aan een specifieke, tijdelijke en externe factor.

9. Flexibel
Je bent flexibel en past je makkelijk aan je omgeving aan. Je weet wanneer verandering nodig is. Dit maakt dat je snel en goed beslissingen kunt nemen. Je bent zelfverzekerd en laat je niet snel uit het veld slaan.

Hoe ontwikkel je dit?
Sta ervoor open om op een andere manier naar een probleem te kijken. Leg alle opties op tafel, zelfs het ondenkbare. Weet dat je vaak een keuze hebt om iets te veranderen. Durf deze keuze te maken.

10. Sociaal
Je bent geïnteresseerd in het succes van anderen en vindt het fijn dat het goed met hen gaat. Je focust je op je eigen doelen en bouwt goede relaties op met andere mensen.

Hoe ontwikkel je dit?
Bedenk bij een situatie wat je er voor jezelf én voor een ander uit kunt halen. Wens anderen succes bij wat ze doen en voel je niet bedreigd door hun succes.

Wil jij je emotionele intelligentie vergroten?
Je kunt je hersenen trainen in het aanmeten van nieuw emotioneel gedrag en om van dit gedrag een gewoonte te maken. Zo zorg je ervoor dat je oude gedrag uiteindelijk vanzelf ophoudt en je emotionele intelligentie groeit.

Heeft het zin je druk te maken over wat anderen over je denken?

Als ik aan jou vraag wat je van mij persoonlijk, mijn kleding of mijn manier van leven vindt, dan heb je daar vast een mening over. Maar wat vindt jouw buurvrouw? Of mijn eigen buurvrouw? Wat vindt mijn oude schoolvriendin? Of die onbekende in de supermarkt? Zo ongeveer iedereen vormt zich wel een mening over een ander. En dat mag; we hebben tenslotte allemaal onze eigen normen en waarden. Maar… wat kan ik nu eigenlijk met al die meningen?

Als ik mij al die meningen van anderen zou aantrekken, ga ik leven naar hoe die anderen willen. Ik word streng voor mezelf en ga mij waarschijnlijk steeds minder op mijn gemak voelen. Want naar welke mening van al die mensen moet ik nu eigenlijk luisteren? En als ik mij naar al die meningen ga aanpassen, ben ik dan mezelf nog wel? Nee… uiteindelijk ben ik dat dan niet meer. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Dus… hoe stop je nou met je druk maken over andermans mening?
Je niet druk maken over anderen, heeft te maken met een aantal punten:

1. Het is op de eerste plaats belangrijk dat jij voor jezelf weet wat je wilt
Waar sta jij voor? Aan welke waarden hecht jij belang? Als je weet dat je voor kwaliteit gaat in je werk, dan durf je ook eerder ‘nee’ te zeggen tegen je collega als deze vraagt of je wat werk wilt overnemen, terwijl je over je eigen werk nog niet tevreden bent. En hou je van een bepaalde stijl van kleden, dan trek jij je niets aan als een ander hier commentaar op levert. Het maakt je sterker als je staat voor je waarden.

2. Maak jezelf niet druk over zaken waar je geen invloed op hebt
Heeft het zin je druk te maken over die automobilist die jou veel te hard voorbij rijdt? Is er iets te veranderen aan wat een ander van je denkt? Kun jij iets veranderen aan het gedrag van je collega? Je kunt het hooguit aangeven wat het met jou doet als het effect op jou heeft (dan sta je bijvoorbeeld voor de waarde dat je gelijkwaardig wilt worden behandeld: “Ik vind het vervelend als je mij commandeert, want dat geeft mij het gevoel dat je mij niet als een gelijkwaardige ziet”). Je bereikt niets met je druk maken over zaken waar je geen invloed op hebt. Het geeft je alleen een negatief gevoel.

3. Weet dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gevoel
Stel je voelt je rot omdat je collega een bepaalde opmerking naar je heeft gemaakt. Ik snap dat bepaalde opmerkingen je echt heel sterk kunnen raken, maar uiteindelijk ben jij degene die het gevoel toe laat. Wat zal het bijvoorbeeld met je doen als je de collega die hem maakt anders bekijkt: “Mijn collega heeft waarschijnlijk niet door wat dit met mij doet” of: “Dat mijn collega zoiets zegt, vertelt mij iets over hoe deze in elkaar steekt.” En wat doet het dan met je gevoel als jij je schouders vervolgens ophaalt en je gevoel niet baseert op deze opmerking? Jij bepaalt hoe je reageert op de acties van anderen, niet zij.

4. Wees achteraf niet boos op jezelf over wat je hebt gedaan
Alles wat je doet, doe je vanuit de veronderstelling dat het goed is voor jezelf. Achteraf boos zijn of je schuldig voelen over wat je hebt gedaan, heeft een negatief effect op je gevoel. Natuurlijk kun je achteraf denken dat je het beter anders had kunnen aanpakken of heb je spijt van een actie. Maar misschien kwam je reactie door iets anders, zat er een bepaalde oorzaak achter je gedrag. Probeer iets te leren van wat je hebt gedaan en waar je je nu niet prettig bij voelt. Blijf niet hangen in een ongezonde emotie die je niet verder helpt. Lees hierover ook meer in het artikel ‘Het effect van onze (on)gezonde emoties’.

5. Besef dat iedereen fouten maakt en praat erover
Als we fouten maken of een ander iets zien doen wat we niet goed vinden, praten we daar zelden over met elkaar. We oordelen en veroordelen vaak liever, dan dat we proberen te achterhalen waar een bepaald gedrag vandaan komt en wat de ander dacht. Maar vragen we hier wel naar, dan ontstaat er vaak ineens begrip. Snappen we de andere kant van het verhaal. En dat helpt beide kanten verder.

Sterk in je emotie staan helpt bij pesten

Auteur en spreker Brooks Gibbs legt pesten in de meest simplistische termen uit: het is het vertonen van dominantie gedrag. Hij biedt ook een oplossing als je wordt gepest en toont wat het met de pester doet als jij niet van slag raakt en sterk blijft in je emotie.