De 10 karaktertrekken van emotioneel intelligente mensen

Emotionele intelligentie is de mate waarin je je eigen gevoelens én die van anderen herkent, begrijpt en beheerst. Het bepaalt hoe je reageert op situaties. Iemand met een hoge intelligentie kan goed samenwerken, is tevredener over zijn of haar leven en succesvoller in de werkomgeving.

Het verder ontwikkelen van de volgende karaktertrekken, leidt tot een hogere emotionele intelligentie:

1. Empathisch
Je kunt je goed verplaatsen in de gevoelens en situatie van een ander en vraagt je af hoe het komt dat iemand op een bepaalde manier reageert. Je kunt anderen lezen en weet wat hen bezighoudt.

Hoe ontwikkel je dit?
Schrijf op wat jouw gevoelens zijn bij situaties van andere mensen. Bedenk hoe je zelf behandeld zou willen worden als jij in deze situatie terecht zou komen.

2. Zelfbewustzijn
Je kent je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en weet je sterke punten in je voordeel te laten werken. Van fouten probeer je te leren. Je herkent welke stimuli dagelijks op je afkomen en weet je hierop voor te bereiden.

Hoe ontwikkel je dit?
Vraag anderen om feedback en zie deze feedback als een groeimoment. Positief geformuleerde feedback kan je helpen jezelf beter te zien, zodat je je kunt voorbereiden op hoe je omgaat met bepaalde situaties.

3. Nieuwsgierig
Je bent nieuwsgierig en wilt steeds bijleren en jezelf verbeteren. Ook ben je nieuwsgierig naar de mensen om je heen. Je kunt met zowel bekenden als vreemden goed overweg.

Hoe ontwikkel je dit?
Vraag anderen naar de reden waarom ze iets wel of niet doen of hebben gedaan. Toon interesse in het waarom, zonder direct te oordelen.

4. Analyseren
Je herkent je eigen emoties, weet waar ze vandaan komen en kunt ermee omgaan. Iemand confronteren doe je op een rationele manier en tijdens conflicten kun je je eigen gevoelens onder controle houden. Je geeft echt om het leiden van een goed leven en weet chaos te voorkomen.

Hoe ontwikkel je dit?
Stimuleer jezelf in het blijven verbeteren van jezelf. Wees nieuwsgierig en sta open voor nieuwe ideeën.

5. Eigenwaarde
Je vergelijkt jezelf niet met anderen, hebt genoeg zelfspot en weet dat jouw eigenwaarde van binnenuit komt en niet van wat anderen denken of doen. Je gelooft in jezelf en ervaart dat de dingen in je leven er zijn om een reden. Volgens jou komt uiteindelijk alles goed. Zelfs als het niet is op de manier die je in gedachten had.

Hoe ontwikkel je dit?
Wees je bewust van jezelf en trots op wat je doet. Heb er vertrouwen in dat alles goed komt als er iets verkeerd gaat.

6. Overlevingsmechanisme
Je kunt het verschil maken tussen wat je wilt en wat je nodig hebt. Je weet onderscheid te maken tussen de noodzakelijke basisbehoeften en de zaken die je leven luxe geven en aangenamer maken.

Hoe ontwikkel je dit?
Bedenk wat je nodig hebt om te overleven en wat je nodig hebt om een fijn leven te leiden. Bekijk nuchter waar je zonder kunt en herken het verschil tussen essentiële zaken en luxe.

7. Passievol
Je pakt hetgeen je doet vol passie en enthousiasme op en voelt een drive of ambitie voor een onderwerp of iemand. Je enthousiasme en je positieve energie werken aanstekelijk, waardoor je ook andere mensen makkelijk weet mee te nemen en inspireren.

Hoe ontwikkel je dit?
Toon je enthousiasme naar anderen door te vertellen over mogelijkheden en kansen. Kijk samen naar oplossingen en zet door wanneer het even tegen zit.

8. Optimistisch
Je bekijkt het leven positief en denkt na over hoe je positieve punten nog beter kunt maken. Negatieve gedachten weet je te onderscheiden van feiten en om te zetten naar gedachten die je verder helpen.

Hoe ontwikkel je dit?
Kies ervoor om constructief te denken. Bekijk een positieve gebeurtenis als iets waarop je zelf invloed hebt gehad. Gebeurt er iets negatiefs, schrijf dit dan toe aan een specifieke, tijdelijke en externe factor.

9. Flexibel
Je bent flexibel en past je makkelijk aan je omgeving aan. Je weet wanneer verandering nodig is. Dit maakt dat je snel en goed beslissingen kunt nemen. Je bent zelfverzekerd en laat je niet snel uit het veld slaan.

Hoe ontwikkel je dit?
Sta ervoor open om op een andere manier naar een probleem te kijken. Leg alle opties op tafel, zelfs het ondenkbare. Weet dat je vaak een keuze hebt om iets te veranderen. Durf deze keuze te maken.

10. Sociaal
Je bent geïnteresseerd in het succes van anderen en vindt het fijn dat het goed met hen gaat. Je focust je op je eigen doelen en bouwt goede relaties op met andere mensen.

Hoe ontwikkel je dit?
Bedenk bij een situatie wat je er voor jezelf én voor een ander uit kunt halen. Wens anderen succes bij wat ze doen en voel je niet bedreigd door hun succes.

Wil jij je emotionele intelligentie vergroten?
Je kunt je hersenen trainen in het aanmeten van nieuw emotioneel gedrag en om van dit gedrag een gewoonte te maken. Zo zorg je ervoor dat je oude gedrag uiteindelijk vanzelf ophoudt en je emotionele intelligentie groeit.