De 10 karaktertrekken van emotioneel intelligente mensen

Emotionele intelligentie is de mate waarin je je eigen gevoelens én die van anderen herkent, begrijpt en beheerst. Het bepaalt hoe je reageert op situaties. Iemand met een hoge intelligentie kan goed samenwerken, is tevredener over zijn of haar leven en succesvoller in de werkomgeving.

Het verder ontwikkelen van de volgende karaktertrekken, leidt tot een hogere emotionele intelligentie:

1. Empathisch
Je kunt je goed verplaatsen in de gevoelens en situatie van een ander en vraagt je af hoe het komt dat iemand op een bepaalde manier reageert. Je kunt anderen lezen en weet wat hen bezighoudt.

Hoe ontwikkel je dit?
Schrijf op wat jouw gevoelens zijn bij situaties van andere mensen. Bedenk hoe je zelf behandeld zou willen worden als jij in deze situatie terecht zou komen.

2. Zelfbewustzijn
Je kent je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en weet je sterke punten in je voordeel te laten werken. Van fouten probeer je te leren. Je herkent welke stimuli dagelijks op je afkomen en weet je hierop voor te bereiden.

Hoe ontwikkel je dit?
Vraag anderen om feedback en zie deze feedback als een groeimoment. Positief geformuleerde feedback kan je helpen jezelf beter te zien, zodat je je kunt voorbereiden op hoe je omgaat met bepaalde situaties.

3. Nieuwsgierig
Je bent nieuwsgierig en wilt steeds bijleren en jezelf verbeteren. Ook ben je nieuwsgierig naar de mensen om je heen. Je kunt met zowel bekenden als vreemden goed overweg.

Hoe ontwikkel je dit?
Vraag anderen naar de reden waarom ze iets wel of niet doen of hebben gedaan. Toon interesse in het waarom, zonder direct te oordelen.

4. Analyseren
Je herkent je eigen emoties, weet waar ze vandaan komen en kunt ermee omgaan. Iemand confronteren doe je op een rationele manier en tijdens conflicten kun je je eigen gevoelens onder controle houden. Je geeft echt om het leiden van een goed leven en weet chaos te voorkomen.

Hoe ontwikkel je dit?
Stimuleer jezelf in het blijven verbeteren van jezelf. Wees nieuwsgierig en sta open voor nieuwe ideeën.

5. Eigenwaarde
Je vergelijkt jezelf niet met anderen, hebt genoeg zelfspot en weet dat jouw eigenwaarde van binnenuit komt en niet van wat anderen denken of doen. Je gelooft in jezelf en ervaart dat de dingen in je leven er zijn om een reden. Volgens jou komt uiteindelijk alles goed. Zelfs als het niet is op de manier die je in gedachten had.

Hoe ontwikkel je dit?
Wees je bewust van jezelf en trots op wat je doet. Heb er vertrouwen in dat alles goed komt als er iets verkeerd gaat.

6. Overlevingsmechanisme
Je kunt het verschil maken tussen wat je wilt en wat je nodig hebt. Je weet onderscheid te maken tussen de noodzakelijke basisbehoeften en de zaken die je leven luxe geven en aangenamer maken.

Hoe ontwikkel je dit?
Bedenk wat je nodig hebt om te overleven en wat je nodig hebt om een fijn leven te leiden. Bekijk nuchter waar je zonder kunt en herken het verschil tussen essentiële zaken en luxe.

7. Passievol
Je pakt hetgeen je doet vol passie en enthousiasme op en voelt een drive of ambitie voor een onderwerp of iemand. Je enthousiasme en je positieve energie werken aanstekelijk, waardoor je ook andere mensen makkelijk weet mee te nemen en inspireren.

Hoe ontwikkel je dit?
Toon je enthousiasme naar anderen door te vertellen over mogelijkheden en kansen. Kijk samen naar oplossingen en zet door wanneer het even tegen zit.

8. Optimistisch
Je bekijkt het leven positief en denkt na over hoe je positieve punten nog beter kunt maken. Negatieve gedachten weet je te onderscheiden van feiten en om te zetten naar gedachten die je verder helpen.

Hoe ontwikkel je dit?
Kies ervoor om constructief te denken. Bekijk een positieve gebeurtenis als iets waarop je zelf invloed hebt gehad. Gebeurt er iets negatiefs, schrijf dit dan toe aan een specifieke, tijdelijke en externe factor.

9. Flexibel
Je bent flexibel en past je makkelijk aan je omgeving aan. Je weet wanneer verandering nodig is. Dit maakt dat je snel en goed beslissingen kunt nemen. Je bent zelfverzekerd en laat je niet snel uit het veld slaan.

Hoe ontwikkel je dit?
Sta ervoor open om op een andere manier naar een probleem te kijken. Leg alle opties op tafel, zelfs het ondenkbare. Weet dat je vaak een keuze hebt om iets te veranderen. Durf deze keuze te maken.

10. Sociaal
Je bent geïnteresseerd in het succes van anderen en vindt het fijn dat het goed met hen gaat. Je focust je op je eigen doelen en bouwt goede relaties op met andere mensen.

Hoe ontwikkel je dit?
Bedenk bij een situatie wat je er voor jezelf én voor een ander uit kunt halen. Wens anderen succes bij wat ze doen en voel je niet bedreigd door hun succes.

Wil jij je emotionele intelligentie vergroten?
Je kunt je hersenen trainen in het aanmeten van nieuw emotioneel gedrag en om van dit gedrag een gewoonte te maken. Zo zorg je ervoor dat je oude gedrag uiteindelijk vanzelf ophoudt en je emotionele intelligentie groeit.

Heeft het zin je druk te maken over wat anderen over je denken?

Als ik aan jou vraag wat je van mij persoonlijk, mijn kleding of mijn manier van leven vindt, dan heb je daar vast een mening over. Maar wat vindt jouw buurvrouw? Of mijn eigen buurvrouw? Wat vindt mijn oude schoolvriendin? Of die onbekende in de supermarkt? Zo ongeveer iedereen vormt zich wel een mening over een ander. En dat mag; we hebben tenslotte allemaal onze eigen normen en waarden. Maar… wat kan ik nu eigenlijk met al die meningen?

Als ik mij al die meningen van anderen zou aantrekken, ga ik leven naar hoe die anderen willen. Ik word streng voor mezelf en ga mij waarschijnlijk steeds minder op mijn gemak voelen. Want naar welke mening van al die mensen moet ik nu eigenlijk luisteren? En als ik mij naar al die meningen ga aanpassen, ben ik dan mezelf nog wel? Nee… uiteindelijk ben ik dat dan niet meer. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Dus… hoe stop je nou met je druk maken over andermans mening?
Je niet druk maken over anderen, heeft te maken met een aantal punten:

1. Het is op de eerste plaats belangrijk dat jij voor jezelf weet wat je wilt
Waar sta jij voor? Aan welke waarden hecht jij belang? Als je weet dat je voor kwaliteit gaat in je werk, dan durf je ook eerder ‘nee’ te zeggen tegen je collega als deze vraagt of je wat werk wilt overnemen, terwijl je over je eigen werk nog niet tevreden bent. En hou je van een bepaalde stijl van kleden, dan trek jij je niets aan als een ander hier commentaar op levert. Het maakt je sterker als je staat voor je waarden.

2. Maak jezelf niet druk over zaken waar je geen invloed op hebt
Heeft het zin je druk te maken over die automobilist die jou veel te hard voorbij rijdt? Is er iets te veranderen aan wat een ander van je denkt? Kun jij iets veranderen aan het gedrag van je collega? Je kunt het hooguit aangeven wat het met jou doet als het effect op jou heeft (dan sta je bijvoorbeeld voor de waarde dat je gelijkwaardig wilt worden behandeld: “Ik vind het vervelend als je mij commandeert, want dat geeft mij het gevoel dat je mij niet als een gelijkwaardige ziet”). Je bereikt niets met je druk maken over zaken waar je geen invloed op hebt. Het geeft je alleen een negatief gevoel.

3. Weet dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gevoel
Stel je voelt je rot omdat je collega een bepaalde opmerking naar je heeft gemaakt. Ik snap dat bepaalde opmerkingen je echt heel sterk kunnen raken, maar uiteindelijk ben jij degene die het gevoel toe laat. Wat zal het bijvoorbeeld met je doen als je de collega die hem maakt anders bekijkt: “Mijn collega heeft waarschijnlijk niet door wat dit met mij doet” of: “Dat mijn collega zoiets zegt, vertelt mij iets over hoe deze in elkaar steekt.” En wat doet het dan met je gevoel als jij je schouders vervolgens ophaalt en je gevoel niet baseert op deze opmerking? Jij bepaalt hoe je reageert op de acties van anderen, niet zij.

4. Wees achteraf niet boos op jezelf over wat je hebt gedaan
Alles wat je doet, doe je vanuit de veronderstelling dat het goed is voor jezelf. Achteraf boos zijn of je schuldig voelen over wat je hebt gedaan, heeft een negatief effect op je gevoel. Natuurlijk kun je achteraf denken dat je het beter anders had kunnen aanpakken of heb je spijt van een actie. Maar misschien kwam je reactie door iets anders, zat er een bepaalde oorzaak achter je gedrag. Probeer iets te leren van wat je hebt gedaan en waar je je nu niet prettig bij voelt. Blijf niet hangen in een ongezonde emotie die je niet verder helpt. Lees hierover ook meer in het artikel ‘Het effect van onze (on)gezonde emoties’.

5. Besef dat iedereen fouten maakt en praat erover
Als we fouten maken of een ander iets zien doen wat we niet goed vinden, praten we daar zelden over met elkaar. We oordelen en veroordelen vaak liever, dan dat we proberen te achterhalen waar een bepaald gedrag vandaan komt en wat de ander dacht. Maar vragen we hier wel naar, dan ontstaat er vaak ineens begrip. Snappen we de andere kant van het verhaal. En dat helpt beide kanten verder.

Sterk in je emotie staan helpt bij pesten

Auteur en spreker Brooks Gibbs legt pesten in de meest simplistische termen uit: het is het vertonen van dominantie gedrag. Hij biedt ook een oplossing als je wordt gepest en toont wat het met de pester doet als jij niet van slag raakt en sterk blijft in je emotie.

Het effect van onze (on)gezonde emoties

Wanneer we bang zijn willen we wegrennen. Zijn we boos, dan maken we ons groot. Als we ergens emotioneel op reageren, gedragen we ons op een bepaalde manier of willen dat gaan doen. En het hebben van emoties dient ons; ze helpen ons een gebeurtenis te verwerken. Wel is het belangrijk dat we met gezonde emoties reageren. Want zodra we een ongezonde emotie toe laten, kan het ons in de weg gaan staan en zelfs ziek maken.

Binnen iedere emotie bestaat een gezonde milde vorm en een ongezonde sterke vorm. Dat wil niet zeggen dat gezonde emoties altijd prettig zijn. Ze worden gezond genoemd, omdat ze ons niet belemmeren in ons functioneren. Onder gezonde emoties vallen bijvoorbeeld boosheid, bezorgdheid, verdriet, spijt en teleurstelling. Daar tegenover staan ongezonde emoties, zoals woede, paniek, angst, depressiviteit, schuldgevoel en wanhoop. Wanneer we te lang ongezonde emoties ervaren, kan dit leiden tot problemen en klachten binnen ons sociale, beroepsmatige of persoonlijke leven. Maar die ongezonde emoties… die laten we zelf toe.

Hoe ontstaat een ongezonde emotie?
Een deel van onze emotionele reacties is aangeboren. Een ander deel leren wij onszelf aan. Zo is een schrikreactie aangeboren en gezond, maar een paniekgevoel is dat niet. Paniek kan bijvoorbeeld ontstaan door een (traumatische) gebeurtenis die we niet goed hebben verwerkt, maar ook door hoe we zelf naar een situatie kijken. We hangen dan bijvoorbeeld een groter risico aan een situatie dan reëel is: ‘als ik naar de supermarkt ga, krijg ik een paniekaanval’, ‘ik kan wel solliciteren, maar ik krijg die baan toch niet’ en ‘ik moet alles geven voor mijn baan, want als ik hem kwijt raak zijn de gevolgen niet te overzien’.

Een ongezonde emotie gaat vaak gepaard met star denken
We hebben onszelf dan regels opgelegd. Woorden als ‘moeten’, ‘het hoort zo’ en ‘absoluut’ horen daarbij. Niet de gebeurtenis bepaalt dan hoe we erop reageren, maar onze gedachte bepaalt ons gedrag. En worden onze regels vervolgens niet opgevolgd, dan kan ons dit emotioneel uit evenwicht brengen. Reageren we vanuit gezonde emoties, dan denken we vaak flexibel: we hebben standaarden en idealen, maar kunnen het ook accepteren als hier niet aan wordt voldaan. We voelen ons dan misschien wel teleurgesteld, maar laten het niet toe dat we onszelf kwetsen.

Een aantal voorbeelden: ongezonde emoties tegenover gezonde emoties

Paniek tegenover Bezorgdheid
Een angst gaat gepaard met een gevoel van dreiging of gevaar. Overschatten we het risico van deze dreiging, dan kan de ongezonde emotie paniek de overhand krijgen en een paniekaanval veroorzaken of ons paranoia maken. Weten we het risico van een dreiging of gevaar op een gezonde manier reëel in te schatten, dan kan dit betekenen dat we hooguit een bezorgdheid of onrust ervaren. Het reëel in kunnen schatten van een situatie maakt dat we een emotie ervaren die erbij past en ons op een gezonde manier met de situatie laat omgaan.

Woede tegenover Irritatie
Wanneer we tegengewerkt worden of iemand gaat letterlijk of figuurlijk voorbij onze grens, dan kunnen we boos worden. Voelen we ons geërgerd, geprikkeld of geïrriteerd, dan spreken we van een milde variant van boosheid. Binnen deze vorm kunnen we voor onszelf opkomen en respectvol met elkaar omgaan. We gaan er in dat geval ook niet direct van uit dat de ander kwaadwillend is. Maar slaat deze milde vorm om naar een sterkere variant, dan spreken we van drift, woede en razernij. We gaan dan schreeuwen, kleineren of worden zelfs gewelddadig.

Depressiviteit tegenover Somberheid
Voelen we ons verdrietig, somber of chagrijnig, dan hebben we vaak minder energie maar lukt het ons nog wel om deel te nemen aan sociale activiteiten. We durven dan nog hoopvol te zijn naar de toekomst. Richten we onze aandacht vooral op verlies, mislukking en het verleden en denken we dat onze toekomst vast net zo zal verlopen, dan kunnen we wanhoop gaan ervaren en zelfs depressieve gevoelens krijgen. Een gevolg kan dan zijn dat we ons terug trekken en zelfs isoleren.

Schuldgevoelens tegenover Spijt
Ervaren we schuldgevoelens, dan voelen we ons zeer verantwoordelijk over een voorval. We blijven onszelf de schuld geven van wat er is gebeurd, vragen om vergeving of ontwijken juist het persoon waar het om gaat. De tegenovergestelde vorm bij deze emotie is spijt. Voelen we spijt, dan durven we de confrontatie met de ander aan te gaan en voelen we een gezonde dosis verantwoordelijkheid. We kunnen spijt betuigen, maar blijven wel reëel.

Schaamte tegenover Spijt
Ook bij schaamte geldt dat spijt de gezonde tegenovergestelde emotie is. Als we ons schamen richten we onze aandacht op anderen en wat zij van ons vinden. We voelen ons veroordeelt en vermijden anderen het liefst. We kunnen ons in dat geval zelfs terug trekken. Bij spijt is dat niet het geval. We veroordelen onszelf dan niet zo hard, maar accepteren wat er is gebeurd en blijven in contact met anderen.

Gekwetstheid tegenover Teleurstelling
Voelen we ons gekwetst, dan blijven we onze aandacht richten op de ander. Hoe slecht deze ons heeft behandeld en hoe onverdiend we dit vinden. Vaak halen we oude koeien uit de sloot en blijven op zoek gaan naar bewijzen dat de ander ongevoelig en onverschillig is. Bij teleurstelling geldt juist dat we de ander onze gevoelens tonen, maar deze wel de kans geven zijn of haar verhaal te vertellen en zich zelfs te verontschuldigen. We blijven bij teleurstelling niet stil staan bij het verleden en kunnen de gebeurtenis zelfs vanuit de ander bekijken.

Herken jij ongezonde emoties?
Je kunt leren ze om te zetten. Door ze eerst te herkennen, je er vervolgens van bewust te zijn dat je ze uit en om daarna te ervaren wat het met je doet als je ongezonde emoties loslaat en reageert vanuit een gezondere vorm. Via eenvoudige technieken leer je vlot op een gezonde manier met emoties om te gaan.