Praten over oplossingen creëert oplossingen

Bij oplossingsgericht coachen redeneer je vanuit de mogelijkheden die je hebt en niet vanuit de noodzaak om iets te moeten doen. Je wilt iets veranderen of bereiken om in een behoefte te voorzien, niet omdat er een irritatie is. En wanneer je een verandering aanpakt vanuit je interesses en fascinaties, is de kans op succes groter dan wanneer je deze keuze maakt vanuit een oordeel. Bij oplossingsgericht coachen gaan de coach en coachee samen op ontdekking. Door vragen te stellen, te reflecteren en te spiegelen.

Vaak richten mensen zich op problemen en onvolkomenheden. Ze willen meer weten over de oorzaak ervan. Maar kom je zo ook bij een oplossing? Oplossingsgericht coachen gaat uit van de gewenste situatie en richt zich op bereikte successen, competenties en mogelijkheden. Waar ben je goed in, waar word je blij van, wat helpt je en wat heeft al geholpen? Oplossingsgericht coachen valt onder de positieve psychologie en is een positieve en krachtige manier om veranderingen bij mensen, teams en organisaties te realiseren.

Een andere manier van denken
Om oplossingsgericht te kunnen coachen, moet je op een andere manier denken. Maar het is ook een andere manier van waarnemen en bevragen. Niet vragen wat er mis is of niet klopt, maar vragen naar wat goed gaat en wat er al wel klopt. Hoe meer je als coach vraagt naar problemen en oorzaken, hoe meer je er vindt. Maar hetzelfde geldt dus ook wanneer je als coach vraagt naar mogelijkheden, dromen, doelen en stappen in de goede richting.

Doe meer van wat goed werkt
Iedereen beschikt over kwaliteiten en competenties die we kunnen inzetten om ons verder te ontwikkelen. Het is belangrijk dat we daarbij de focus op de toekomst leggen. Als je immers blijft praten over de slechte dingen uit het verleden, verander je dat verleden niet. Kijk naar voren en ga ervan uit dat die slechte dingen er niet meer zijn. Hoe ziet het er dan uit? Wat is er dan anders? En stop met hetgeen niet werkt. Als iets niet goed gaat, kijk dan naar de uitzonderingen. Wanneer gaat het iets beter? Wat is er in die situatie dan anders? Wat doe jij anders?

Stap voor stap
Na een oplossingsgericht coachtraject durven mensen weer vooruit te kijken. Ze stellen doelen, zien oplossingen en mogelijkheden. Door stap voor stap te bewegen in de gewenste richting, gaan ze merken dat het werkt. Het brengt een positieve beweging op gang. Ze zien dat de omgeving anders reageert en hierdoor neemt het vertrouwen weer toe. En dat geeft maar weer aan dat ‘alles wat je aandacht geeft groeit’.