Leer in 5 stappen positiever denken

Mensen met depressieve klachten vertekenen hun gedachten vaak op een negatieve manier. Met maar heel weinig informatie trekken ze automatisch een conclusie over zichzelf, een ander of een situatie. En die automatische gedachte nemen ze aan voor waar. Zo’n automatische gedachte heet een denkfout, omdat het een negatief
 effect heeft op je gevoel en gedrag. Je kunt leren je denkfouten om te
 zetten naar meer helpende gedachten. Naar gedachten die je weer 
positief in het leven laten staan.

Download het stappenplan >