Overtuigd van je overtuigingen?

Je manier van denken bepaalt hoe jij je voelt en gedraagt. En die manier van denken komt voort uit de overtuigingen die je hebt gecreëerd. Ze zijn ontstaan vanuit je opvoeding, ervaring en de mening van anderen. Overtuigingen geven je een zekerheid of beschermen je. Je hebt ze omdat je iets wilt bereiken óf juist wilt vermijden. Maar een overtuiging kan tegelijkertijd ook een enorme valkuil voor je zijn.

“Het is toch gewoon zo”, “Zo ben ik nu eenmaal” of “Dat heb ik in mijn leven zo geleerd”. Enkele gedachten – beperkende overtuigen – die jou blokkeren om open te staan voor andere mogelijkheden. Je kunt ongezond perfectionisme en faalangst ontwikkelen (“Als ik dit niet goed doe, ben ik een mislukkeling”), gaan denken in rampen (“Mijn manager heeft kritiek, ik kan mijn carrière wel vergeten”), emotioneel reageren wanneer je ergens tegenop ziet (“Dat is veel te moeilijk voor mij”), een drang ontwikkelen om aardig gevonden te worden (“Ik geef mijn mening maar niet om ruzie te voorkomen”) of eisen gaan stellen aan de rest van de wereld (“Ik heb zoveel voor hem gedaan, hij mag mij niet zo slecht behandelen”).

Beperkende overtuigingen helpen je niet om je doelen te bereiken. Sterker nog: je gaat niet beter, maar eerder slechter functioneren.

Beperkende overtuigingen zijn meestal overdreven en onwerkelijk
Je legt jezelf met een beperkende overtuiging een ‘dwangmatige’ gedachte op die je gedrag continu beïnvloedt. Hoe sterker deze gedachte, hoe minder flexibel je bent. Je kunt gaan piekeren en daarnaast houd je een bepaald gedrag in stand. Eigenlijk wil je jezelf beschermen, misschien omdat je een bepaalde situatie niet nog een keer wilt meemaken. Maar jouw overtuiging over dat hetzelfde nogmaals gebeurt overdrijf je in je gedachte en is geen waarheid. Je hebt alleen voor jezelf bepaald dat sommige doelen niet haalbaar zijn. En daarmee beperk je jezelf. Want als je gelooft dat je ergens niet goed in bent, gedraag je je daar ook naar.

Wat je niet gelooft, ervaar je ook niet
Een positieve overtuiging helpt je om je doelen te bereiken, terwijl een beperkende overtuiging je ervan af houdt. Als je leert om je gedachten onder controle te houden, is er ineens veel meer mogelijk. Wees je bewust van de gedachten die je tegenhouden als je iets heel graag wilt. Weerleg je gedachten en bedenk welke kwaliteiten jij bezit om het wel te kunnen of in ieder geval voor een deel. Geloof erin dat je ergens toe in staat bent en ervaar wat dat met je doet. Zo leg je de kracht bij jezelf en bouw je aan succesvol gedrag. Want weet dat je geen stress krijgt van een situatie, maar dat je stress krijgt van de gedachte die je over die situatie hebt.

Positieve psychologie: de nadruk leggen op mogelijkheden

Wie enthousiaste en gedreven medewerkers wil, kan het best inspelen op hun motivatie. Als je mensen laat doen waar ze goed in zijn en ze de kans geeft hun talenten verder te optimaliseren, zijn ze gelukkiger, gezonder én productiever. Dit benadrukt de positieve psychologie. Deze kijkt namelijk naar de omstandigheden waarbij mensen tot bloei komen. Naar technieken die het welbevinden bevorderen. Je gaat je beter voelen als je uitzoekt wat je kwaliteiten zijn en hoe je deze kunt inzetten voor iets wat je voldoening geeft.

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie. De traditionele psychologie legt de focus op problemen en afwijkingen. Positieve psychologie kijkt naar wat mensen gelukkig maakt en legt de nadruk op mogelijkheden. Dus niet het analyseren van problemen, maar het analyseren van oplossingen.

Meer dan alleen herstellen wat mis is
De traditionele psychologie ontdekt en geneest (psychische) problemen. Maar een behandeling is meer dan alleen herstellen wat mis is. Wanneer iemand genezen is verklaard na psychische hulp, komt deze vervolgens weer terug in de maatschappij. In dezelfde situatie als waar de problemen ontstonden. Om echt verder te kunnen is het niet alleen nodig om aandacht te schenken aan stoornissen, zwakheden en beperkingen, maar moet ook worden gekeken naar hoe nu verder te leven binnen je eigen omgeving. Positieve psychologie kijkt dan ook naar hoe mensen in het leven staan en wat hun beperkende gedachten en gedragingen zijn, om deze om te zetten naar doelen.

Aandacht voor wat werkt en wat je kunt
Door het bewustzijn te vergroten van beperkende gedachten en gedragingen, kunnen deze worden aangepakt. De positieve psychologie laat mensen hun kwaliteiten zien. Door dit verder te ontwikkelen en uit te breiden, genereren ze positieve emoties. En dat stimuleert het creatieve denken en creëert persoonlijke mogelijkheden. De positieve psychologie schenkt aandacht aan de sterke kanten en goede eigenschappen. Het bouwt aan wat al goed gaat en kijkt naar iemands competenties. Aandacht dus voor wat werkt en wat je kunt. Zo kan de kennis en kunde van iedere medewerker optimaal worden ingezet.

De grondleggers van positieve psychologie
Daar waar de traditionele psychologie zich vooral richt op trauma’s, depressie, gebreken en (psychische) problemen, besloten de Amerikaanse psychologen Martin Seligman en Mihaly Csiksentmihalyi in 1988 om zich te richten op wat mensen gelukkig maakt. Zo ontstond de positieve psychologie. Zij toonden aan dat het effectiever is om meer aandacht te besteden aan positieve ervaringen en aan kwaliteiten van mensen.